Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Η Χαλκιδική στην Ελληνική Μυθολογία είναι η περιοχή όπου γεννήθηκαν οι Γίγαντες από το σώμα της Γης όταν έσταξε πάνω της αίμα από την πληγή του Ουρανού μετά τον ακρωτηριασμό του από τον Κρόνο.  Στην Γιγαντομαχία οι Γίγαντες είχαν έδρα την Χαλκιδική και οι  Ολύμπίοι τον Όλυμπο . Ο Άθως ήταν ένας από τους Γίγαντες .
Κατά την Ελληνική μυθολογία επίσης , υπήρξε ένας προπάτορας που λεγόταν Θραξ και ήταν γιος του Θεού του πολέμου Άρη. Ο θεός Αρης, όπως λέγεται, διέμενε στη Θράκη. Σε μια άλλη εκδοχή και σύμφωνα με τον Ευριπίδη (στο έργο του «Των Θρακών οι χρυσές ασπίδες») αναφέρει ότι το όνομα του Άρη ήταν Θράξ, ο οποίος ήταν ο προστάτης των Θρακών και του οποίου η χρυσή ασπίδα φυλασσόταν στο ναό του στη Βιστονίδα της θράκης.
 "Η ομώνυμος χερσόνησος η Ακτή, μολονότι ορεινή και δασώδης, και κατά πολύ υστερούσα των δύο άλλων χερσονήσων της Χαλκιδικής, της Παλλήνης (νυν Κασσάνδρας) και της Σιθωνίας (νυν Λόγγου) ενωρίτατα κατωκήθη υπό Θρακικών φύλων κατελθόντων εκ βορρά δια της Μακεδονίας. Πρώτοι κάτοικοι αυτής φέρονται οι μυθικοί γίγαντες, μετά δε την καταστροφήν αυτών οι Δικτυείς, κατόπιν δε οι Πελασγοί. Μετ αυτούς, από των άρχων ήδη του εβδόμου π.Χ. αιώνος, ίδρυσαν επ αυτής αποικίας οι Ερετριείς, ιδίως δε οι Χαλκιδείς, εκ των οποίων και η μεγάλη χερσόνησος Χαλκιδική επωνομάσθη. Το πλείστον όμως των αποικιών οι κάτοικοι κατά τον Θουκυδίδην (IV, 109) ήσαν Πελασγοί εκ της Λήμνου εγκατασταθέντες ενωρίτατα εις τους πρόποδας του Αθω: "Το δε πλείστον Πελασγικόν των και Λημνόν ποτέ και Αθήνας Τυρσηνών οικησάντων "". Αχιλλέως Θ. Σαμοθράκη (1963): "Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453"
Μιλώντας ο Θουκυδίδης για τις πόλεις της Ακτής, αναφέρει ότι κατοικούνται: «ξυμμείκτοις έθνεσι βαρβάρων διγλώσσων και τι και Χαλκιδικόν ένι βραχύ, το δε πλείστον Πελασγικόν, των και Λημνόν ποτε και Αθήνας Τυρσηνών οικησάντων, και Βισαλτικόν και Κρηστωνικόν και Ηδώνες, κατά δε μικρά πολίσματα οίκουσιν».
Στην περιοχή (στα όρια της αρχαίας Θράκης) κατοίκησαν επίσης οι λαοί : Ήδωνες , Σίθωνες , Δέρρωνες , που ανήκουν στα φύλα των Φρυγών , των Παιόνων και των Θρακών. Στο Τρωϊκό πόλεμο οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής ήταν σύμμαχοι με τους Τρώες( βιβλ. Αινείας , Ρωμαϊκή περίοδος - Άκανθος) και κατά τους Περσικούς - Μηδικούς πολέμους οι κάτοικοι της τάχθηκαν με το πλευρό των Περσών ( Άκανθος , Διώρυγα Ξέρξη ) . 
Ancient Greek States by hoplitesmores-MEGISTIAS. 
 Ancient Greek States-Persian wars (499 BC and lasted until 448 BC
Υπάρχει έντονη κινητικότητα πληθυσμών από τον 8ο - 6ο αιώνα π.Χ. κατά των Α’ και Β’ Ελληνικό) Αποικισμό στην περιοχή , με σκοπό την εκμετάλλευση της άφθονης ξυλείας, του χαλκού και των άλλων μεταλλευμάτων. ΟιΧαλκιδείς "Πάλιν δ' ερήμους γενομένας αυτάς απάσας Χαλκιδείς  συνοίκησαν " οι πρώτοι που δημιούργησαν αποικίες στην ευρύτερη περιοχή (chalkidica , γεωγραφική περιοχή στα βορειοανατολικά της χερσονήσου η οποία έδωσε το ονομά της σε όλη την χερσόνησο δηλ. Χαλκιδική). Κατοίκοι της Άνδρου και άλλων περιοχών της νότιας Ελλάδας αποίκισαν και αυτοί την περιοχή της ΒΑ χερσονήσου (αποικίες Ανδρίων τα Στάγειρα, η Απολλωνία, η  Άκανθος,  Άρν κ.α).  Κατά τον 5ο αι. π.χ. δημιουργείται το Κοινό των Χαλκιδέων επί της Θράκης στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής , το οποίο καταλύεται από τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο .  Η περιοχή από την χρονική στιγμή αυτή και μετά ακολουθεί κοινή πορεία με την Ελληνική Μακεδονία στα γεωγραφικά όρια της οποίας πλέον υπάγεται .
The map of G. Delisle, Graecia Pars Septentrionalis, 1700
 The eastern half of our Charta’s part.
The map of N. Sanson, Graecia Antiqua, 1636.

Στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοχωρίου τοποθετούνται με βάση τις ιστορικές ενδείξεις οι εξής αρχαίοι οικισμοί με χρονολογική σειρά :
 
Ø  Αυγαί, Αυγέα ή Αυγαία (Augiea)  Θρακική πόλη ή αποικία των Τρώων , Χάρτης, Βενετία 1449, ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου του Σικάγου. Κωδ. 388, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη ΚΑΙ διάφοροι πτολεμαϊκοί ιστορικοί χάρτες της αρχαιας περίόδου . Με το όνομα Αυγείας αναφέρεται από τον Παυσανία και ένας ήρωας της Τροίας.

Ø  Άρν   ή  εξ Αρνών  , 
Αποικία των Αιολών ή των Βοιοτών ή της νήσου Άνδρου ,  
"...εδώ πλησίον ήσαν και (Αρχαίαι) Άρναι, πιθανώς εις Παλαιοχώριον ...."  17/9/1942 Χρον. Μητρ. Σωκράτους (Αρναία η παλια Λιαρίγκοβη της Ηλέκτρας Παπαθανασίου σελ 27-29 ) , 
στον Πελοποννησιακό πόλεμo ο Λακεδαιμόνιος στρατηγός Βρασίδας κατά την εκστρατεία του στη Χαλκιδική εναντίον των Αθηναίων (424 π.Χ.) στρατοπέδευε στην περιοχή :  « ΄Επί ταύτην (τήν ΄Αμφίπολιν) ουν ο Βρασίδας άρας εξ’ ΄Αρνών της Χαλκιδικής επορεύετο τω στρατώ και αφικόμενος περί δείλην επί τον Αυλώνα και Βορμίσκον»  (Θουκυδίδης IV,103) , 
Αρν «[...]τέταρτη της Ερασινίων προς τη Θράκη, το εθνικόν Αρναίος, το θηλυκόν Αρναία[...]» (Θουκ. IV 103, Στεφ. Βυζάντιος, Εθνικά Μέγα Γεωγραφικό Λεξικό) ,  
Άρναι. Το 392-379 π.Χ. (χρόνος Χαλκιδικής συμπολιτείας), είχε εκδώσει αργυρούς οβολούς. Έμπροσθεν κεφαλή δαφνοστεφούς Απόλλωνος. Όπισθεν λύρα και επιγραφή με τα Ελληνικά γράμματα ΑΡΝ..Υποθέσεις επιπλέον τις ανωτέρω δημοσίευσεις για την αρχαία πόλη "εξ Αρνών"   :
                   α) η αρχαιότερη εκδοχή μπορεί να μιλήσει για τους Αιολείς οι οποίοι ξεκινώντας από τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Βοιωτίας κατά των Ά΄Ελληνικό αποικισμό αποίκησαν περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου άλλωστε κυρίως «Άρνη» κατά τη μυθολογία, ονομαζόταν η κόρη του Αιόλου και μητέρα του Βοιωτού         ή
                   β) των Ανδρίων κατά των Β΄Ελληνικό αποικισμό , εφ’ όσον στην ΄Ανδρο υπήρχε πόλη που ονομαζόταν ΄Αρνη μετά τους Περσικούς πολέμους. Επίσης η επιμονή των κατοίκων να ονομάζουν το παρακείμενο ποταμό Χαβρία ενισχύει αυτή την εκδοχή γιατί στην Άνδρο υπήρχε αντίστοιχη τοποθεσία Γαύριο (Χάβριο- λιμάνι της Άνδρου) προς τιμή του Αθηναίου όμως στρατηγού Χαβρία . 


Ø  Χαλκίς (Chalkis) , 
Αποικία της Χαλκίδος Ευβοίας , 
Χάρτης του Γάλλου Ζαν Μπατίστ Bourguignon d'Anville1741 (συλ Εθνικής Χαρτοθήκης, ΕΧΟ654) , 
Χάρτης Baldwin & Craddock 1830 (συλ  Εθνικής Χαρτοθήκης , ΕΧΟ910), 
Χαλκίς «[...]πρωτεύουσα της εν Θράκη Χαλκιδικής Χερσονήσου πολλά παθούσα επί του Πελοπονησιακού πολέμου[...]», (Θουκ. Β58  Λεξικόν της Αρχαιολογίας, Αλ. Ραγκαβής, 1891) , 
«[...]εστί και εν Άθω άλλη Χαλκίς ώς Εύδοξος Τέταρτω μετά δε τον Αθω μέχρι Παλλήνης η επί θάτερα πεποίηκε κόλπον βαθύν και πλατύν Χαλκίδα επονομαζόμενον[...]», (Στεφ. Βυζάντιος, Εθνικά Μέγα Γεωγραφικό Λεξικό ). 

Ø Κάστρο (Kastro) Θεοφύλακτο , Νέπωσι  ιστορικοί χάρτες , ανασκαφικά ευρήματα.
Ø Αραβενικεία & κάστρο Πόκρεντος (1078) 
Ø Κασσαλούπων ιστορική αναφορά
Ø Κοντογρίκου ιστορική αναφορά
Ø Παλαιοχώριο (Palaiocori) ιστορικοί χάρτες & αναφορές , ζώσα μαρτυρία