Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Ήδη από το 1960, η εταιρεία είχε παραχωρήσει στον Αγγλο lουλιανό Χάντερ το δικαίωμα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μαγγανίου στην Πιάβιτσα. Η μεταλλευτική δραστηριότητα του μαγγανίου εκφυλίστηκε σταδιακά και έπαψε οριστικά στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Απομεινάρια του μεταλλείου Πιάβιτσας του Χάντερ (το εργοστάσιο εμπλουτισμού και ο νεραύλακας, καθώς και οι ανοιχτές εκσκαφές εξόρυξης των μαγγανιούχων μεταλλευμάτων), βρίσκονται στην διαδρομή μεταξύ Σταγείρων και Νεοχωρίου, σε σημείο με το όνομα του ιδιοκτήτη ως τοπωνύμιο. (πηγη site Δήμου Αριστοτέλη)