Τετάρτη 18 Μαΐου 2016Φωνη 8/8/1965

τσεσμές < τουρκική çeşme < περσική چشمه (chashma)
Κρήνη, Βρύση

Πιθανώς περιοχή κοντά σε πηγή στην περιοχή Τσιουτάνι πλησίον γερό Στέργιου τον Μύλο