Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

 

Chalkis & Bolina & Mt AthosL'Empire Grec apres les conquetes de Bajaret, l'Italie a l'epoque du Grand Schisme d'occident 1300 a 1400. Dresses sous la direction de A. Houze. (In upper margin:) Atlas historique et geographique de la Grece et de l'Italie. Carte XIII. (Paris, Chez P. Dumenil, editeur, rue des Beaux-Arts, 10. 1844)
Πηγή: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=638215368364133&set=gm.6626258560726630&idorvanity=640476949304851