Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

To Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής 
εξυπηρετεί ως δημόσιος φορέας υγείας τους κατοίκους της Βόρειας - Ανατολικής  Χαλκιδικής.


Tel./Τήλ. 📞 2372 3 50000 , 2372 0 41571 , 23720 41481, 23720 41472


/*/

Φαρμακείο


Σιώκου Γ. Φρειδερίκη - 
Καραγιάννης Κ. Γεώργιος
2372 0 41222