Πέμπτη 31 Μαΐου 2018


Οθωμανικό Αρχείο ΚωνσταντινούποληςΚοτζάμπασης Στέριος Αγγέλου, αδελφός του Κωνσταντίνος,
Γιώργος Μανόλη,
Νικόλας Αποστόλη,
Γιώργος Κώστα,
Στέριος Γιαννάκη,
Χρήστος Μαρτσάλα?,
Αναστάσης Πολύζου, ο γιος του Πολύζος 12 ετών,
Κων/νος Μανόλη, ο γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Παναγιώτης 3 ετών,
Χρήστος Δημήτρη, ο γιος του Θεοχάρης 1 έτους,
Αποστόλης Θεοδώρου κ ο αδελφός του Κων/νος 10 ετών,
Πασχάλης Γιάννη και ο αδελφός του Δημήτρης,
Χρήστος Αναστάση κ ο γιος του Αναστάσης, ο άλλος γιος του Γιώργος, ο άλλος γιος του Βασίλης, Νικόλοας Μανόλη, ο γιος του Θοδωρος 2 ετών, ο αδελφός του Δημήτρης,
Γιώργο Θανάση,
Αποστόλης Παπαστολίκα?, αδελφός του Θανάσης,
Γιώργος Παπαδημήτρη,
Γιώργος Αγαπητού, ο γιος του Θανάσης 3 ετών,
Χρήστος Παπαθανάση, ο αδελφός του Ρήγας 10 ετών,
Κώστας Γεωργίου, ο γιος του Γεώργιος 4 ετών,
Χριστόδουολος Γεωργίου κ ο αδελφός του Βασίλης,
Κων/νος Στεριου, γιος του Στέριος 15 ετών,
Αποστόλης Χρήστου κ ο γιος του Χρήστος 15, ο άλλος γιος του Στάματης 12,
Αποστόλης Κων/νου κ γιος του Παναγιώτης, ο αδελφός του Αποστόλης,
Γιώργος Γιάννη,
Στέριος Δημήτρη,
Γιάννης Γιάννη 12 ετών,
Μόσχος Στάμτη κ γιος του Δημήτρης 4 ετών, ο άλλος γιος του Γιώργος 1 ετους,
Κώστας Θαναση κ γιος του Θανάσης 1 έτους,
Κώστας Δημητρίου,
Παπασταμάτης Θεοδώρου, γιοί του Αποστόλης 12 κ Λευτέρης 10,
Γιάννης Ακριβού κ γιος του Γιώργος 1 ετους,
Παπαπασχάλης Νάκου?,
Άγγελος ....?, γιος του Κύρου? 10 ετων, αλλος γιος του Στεριος 7,
Στέριος θεοδώρου, Βασίλης...? κ γιος του Δημήτρης 3,
Διαμαντής Θανάση, γιος του Άγγελος 1,
Δημητρης Ανασταση κ γιος του Νικολαος 8,
Νικόλαος Δήμου κ γιος του Δήμος 17,
Άγγελος Παπανικόλαος,
Γεράκης Αποστόλου, Αντώνης Γιαννάκης κ αδελφός του Γιώργάκης, αλλος αδελφός του Νικόλας, Γιωργάκης Δημήτρη ...

76 ονόματα αρρένων (81 άρρενες / 32 κάτω των 18 ετών στο άρθρο "Η Οθωμανική απογραφή του 1830 στη Χαλκιδική" του Ν. Παπαοικονόμου στο Παγχαλδικός Λόγος, τεύχος 35, σελ 26, 2018)


Το ποτάμι νότια του Παλαιοχωρίου αναφέρεται ως "Ντερεσι" δλδ Ρέμα

https://ids.lib.harvard.edu/ids/iiif/4953020/full/2400,/0/default.jpg?download&captionΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Ίδρυση: Βασιλικό Διάταγμα 28-6-1918  (ΦΕΚ 152/28-6-1918, Τεύχος Α).
Κατάργηση:  Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/4-12-1997).

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
          Για την περίοδο από της ιδρύσεως της Κοινότητας μέχρι το Μάϊο του 1927 δεν υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο της Κοινότητας για τους Προέδρους και τα Κοινοτικά Συμβούλια. Ούτε στοιχεία για τα άτομα που συγκροτούσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Από το βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου από την 5-6-1927 που διασώθηκε, έχουμε τα παρακάτω στοιχεία μέχρι την κατάργηση της Κοινότητας και την ενεργοποίηση του “Καποδίστρια”.

Την Κοινότητα Παλαιοχωρίου έχουν υπηρετήσει,
ως Γραμματείς* οι: Σελιαχας Αθανάσιος (1895-18/5/1967) από 1940 έως 31/12/1960 , Λαλάς Ιωακείμ από 1961 έως 9 Ιουνίου 1984 (απεβίωσε) και Βλάχος Δρόσος από 16 Ιουλίου 1984 έως και σήμερα και
ως Κλητήρες* οι: Κουμαντσιώτης Χρήστος.

/*/
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
5-6-1927 έως 8-7-1927
α) Μαυρουδής Μαυρουδής του Αστερίου, Πρόεδρος
β)  Ρήγας Ρήγας του Γεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Νικόλαος Τσουλούφης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
9-7-1927 έως 15-1-1928
α) Ελευθέριος Τσιουπλάκης, Πρόεδρος
β)  Μαυρουδής Μαυρουδής του Αστερίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Ρήγας ρήγας του Γεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Νικόλαος Τσουλούφης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ε) Χριστόδουλος Μάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Άγγελος Αραµπατζής, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
16-1-1928 έως 8-9-1928
α)  Άγγελος Αραµπατζής, Πρόεδρος
β)  Ελευθέριος Τσιουπλάκης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Ρήγας ρήγας του Γεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Νικόλαος Τσουλούφης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ε) Χριστόδουλος Μάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
9-9-1928 έως 24-3-1934
α)  Ρήγας ρήγας του Γεωργίου, Πρόεδρος
β)  Ελευθέριος Τσιουπλάκης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Άγγελος Αραµπατζής, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Νικόλαος Τσουλούφης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ε) Χριστόδουλος Μάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
2-4-1934 έως 21-4-1934
α)  Γρηγόριος Παπαθανασίου του Χριστοδούλου, Πρόεδρος
β)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Αριστειδης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Αθανάσιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ε) Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Παπαποστόλου-Οικονομόπουλος, Κοινοτ. Σύμβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
22-4-1934 έως 20-12-1934
α)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης του Αγαπητού, Πρόεδρος
β)  Αριστειδης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  ∆ηµήτριος Παπαθανασίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Αθανάσιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
21-12-1934 έως 15-12-1935
α)  ∆ηµήτρης Παπαποστόλου-Οικονοµόπουλος, Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Αριστειδης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
21-12-1935 έως 28-12-1936
α)  Γρηγόριος Παπαθανασίου, Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης , Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Αριστειδης Μοσχόπουλος, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
28-1-1937 έως 22-5-1942
α)  Αριστειδης Μοσχόπουλος του Γεωρ., Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης , Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  ∆ηµήτρης Παπαποστόλου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
8-8-1942 έως 29-9-1948
α)  Αθανάσιος Σιώκος του Νικ., Πρόεδρος
β)  Νικόλαος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης , Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Γεώργιος Τσιντογιάννης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Γεώργιος Μπακατσάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Κων/νος Υψηλάντης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Θεοχάρης Μπότης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
21-1-1949 έως 24-4-1950
α)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης, Πρόεδρος
β)  Ιωάννης Μαυρουδής, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Αθανάσιος Σιώκος , Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Αθανάσιος Γκαγκάνης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
10-5-1950 έως 11-2-1951
α)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Πρόεδρος
β)  Θεοχάρης Κουµαντσιώτης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Αθανάσιος Σιώκος , Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Αθανάσιος Γκαγκάνης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Ιωάννης Μαυρουδής, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
12-2-1951 έως 30-6-1951
α)  Ιωάννης Μαυρουδής του Αστερίου, Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος Γκαγκάνης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Αθανάσιος Σιώκος , Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Άγγελος Κλωντήρας, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Θεόδωρος Κωστούδας, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
10-7-1951 έως 3-12-1951
α)  ∆ήµος ∆ηµουλάς του Βασιλείου, Πρόεδρος
β)  Κων/νος Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Αθανάσιος ∆ιαµαντούδης , Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Καλογριάς, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1952 έως 31-12-1952
α)  ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου του Γεωρ., Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος ∆ιαµαντούδης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Καλογριάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Γρηγόριος Παπαθανασίου , Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ήµος ∆ηµουλάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Κων/νος Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
6-1-1953 έως 31-12-1953
α)  Αθανάσιος ∆ιαµαντούδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος
β)  Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Καλογριάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Κων/νος Μοσχόπουλος, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ήµος ∆ηµουλάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1954 έως 31-12-1954
α)  Κων/νος Μοσχόπουλος, Πρόεδρος
β)  Γρηγόριος Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Παναϊρλής, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Ελευθέριος Μακαβός, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Βασίλειος Κατσιαρµάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Καλογριάς, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
23-1-1955 έως 15-12-1956
α)  Γεώργιος Βέλλιος του Αποσόλου, Πρόεδρος
β)  Απόστολος Ρήγας, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Χριστόδουλος Παπαθανασίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ηµήτριος Παναϊρλής, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Αθανάσιος Χαλκιάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Ελευθέριος Μακαβός, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1957 έως 15-4-1959
α)  Απόστολος Ρήγας του Ρήγα, Πρόεδρος
β)  ∆ηµήτριος Παναϊρλής, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Χριστόδουλος Παπαθανασίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Ελευθέριος Μακαβός, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γεώργιος Βέλλιος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Αθανάσιος Χαλκιάς, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
17-5-1959 έως 12-1-1962
α)  ∆ηµήτριος Αποστολάς του Νικ., Πρόεδρος
β)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Ιωάννης Μπακατσάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Κων/νος Τσούντος, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Πέτρος Βούζιος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Αστέριος Σίσυλας, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Νικόλαος Γαλιαγρής, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
13-1-1962 έως 11-8-1964
α)  Αστέριος Σίσυλας του Σταυριανού, Πρόεδρος
β)  Κων/νος Τσούντος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Αποστολάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Νικόλαος Γαλιαγρής, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Ιωάννης Μπακατσάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Πέτρος Βούζιος, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
31-8-1964 έως 16-7-1967
α)  ∆ηµοσθένης Παπαθανασίου του Αθαν., Πρόεδρος
β)  Κων/νος Παπαργυρίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Ρήγας, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Αλέξανδρος Κατσιρµάς, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Ιωάννης Μπακατσάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γεώργιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Κων/νος Ελευθερούδης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
17-9-1967 έως 14-11-1969
α)  ∆ηµοσθένης Παπαθανασίου του Αθαν., Πρόεδρος
β)  Γεώργιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Ελευθερούδης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Κων/νος Παπαργυρίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ηµήτριος Ρήγας, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γεώργιος Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
Σηµ.: Από 18-8-1968 ο ∆ηµ. Αποστολάς αντί του Γεωρ. Σιώκου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
4-2-1970 έως 23-12-1970
α)  Κων/νος Παπαργυρίου του Νικ., Πρόεδρος
β)  ∆ηµήτριος Ρήγας, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Κων/νος Παπαθανασίου, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ηµήτριος Αποστολάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
Σηµ.: Από 4-2-1970 ο ∆ηµοσθένης Παπαθανασίου Ασθενής.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
17-2-1971 έως 16-9-1974
α)  ∆ηµήτριος Αποστολάς του Νικ., Πρόεδρος
β)  ∆ηµήτριος Ρήγας, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Κων/νος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Βασίλειος Καραθανάσης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Κων/νος Παπαργυρίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
Σηµ.: Από 16-2-1972 ο Νικόλαος Αραµπατζής αντί του Κων/νου Παπαργυρίου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
5-11-1974 έως 18-4-1975
α)  Αλκιβιάδης Ρογδάκης, Πρόεδρος
β)  Πέτρος Βούζιος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Θεόδωρος Ντάσιος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Ιωάννης Μπακατσάνος, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Νικόλαος Μακαβός, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Νικόλαος Γκαγκάνης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Αθανάσιος ∆ουλδέρης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
8-6-1975 έως 31-12-1979
α)  Γεώργιος Τσιουρλής του Ευθυµίου, Πρόεδρος
β)  Αριστείδης Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Θεοδόσιος Παπαστόϊκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Γεώργιος Ζηζηλιώτης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Ευάγγελος Βλάχος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Μαρκογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) ∆ηµήτριος Μάνος, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1979 έως 11-4-1979
α)  Νικόλαος Μακαβός του Ιωάννου, Πρόεδρος
β)  Άγγελος Κουµαντσιώτης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Παναγιώτης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Αθανάσιος ∆ουλδέρης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) ∆ηµήτριος Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) ∆ηµήτριος Πολύζος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Αθανάσιος Μπουγάς, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
2-6-1979 έως 31-12-1982
α)  Άγγελος Κουµαντσιώτης του Τριανταφύλλου, Πρόεδρος
β)  Αθανάσιος ∆ουλδέρης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) ∆ηµήτριος Πολύζος, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Παναγιώτης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Αθανάσιος Μπουγάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Θωµάς Βλάχος, Κοινοτ. Σύµβουλος
Σηµ. Στις 11-4-1979 απεβίωσε ο πρόεδρος Νικ. Μακαβός και το Κ.Σ. εξέλεξε τον Άγγελο Κουµαντσιώτη.
Ο Θωµάς Βλάχος κατέλαβε τη θέση του αποβιώσαντος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1983 έως 31-12-1986
α)  Στέφανος Βέλλιος του Νικολάου, Πρόεδρος
β)  Ιωακείµ Σιώκος, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Απόστολος Γκιζέπας, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Ιωάννης Παναϊρλής, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Άγγελος Σίσυλας, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Παναγιώτης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Κων/νος Θασίτης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1987 έως 31-12-1990
α)  Στέφανος Βέλλιος του Νικολάου, Πρόεδρος
β)  Αριστείδης Παπαθανασίου, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Γεώργιος Βέλλιος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Απόστολος Στεργιανός, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Γεώργιος Μακαβός, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γεώργιος Χαλκιάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Αθανάσιος Αστ. Ρίµπας, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1991 έως 31-12-1994
α)  Αθανάσιος Καλαµπαλίκης του Ιωάννου, Πρόεδρος
β)  Χριστόδουλος Τσιντογιάννης, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  ∆ηµήτριος Λάγκας, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) ∆ρόσος Καραουλάνης, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Ελευθέριος Κατσιρµάς, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Γεώργιος Κ. Μακαβός, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) ∆ηµήτριος Κουµαντσιώτης, Κοινοτ. Σύµβουλος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
1-1-1995 έως 31-12-1998
α)  Αθανάσιος Καλαµπαλίκης του Ιωάννου, Πρόεδρος
β)  Γεώργιος Ρίµπας, Κοινοτ. Σύµβουλος
γ)  Αριστείδης Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
δ) Ελευθέριος Κατσιρµάς, Κοινότ. Σύµβουλος
ε) Σταυρούλα Μιχαλέου, Κοινοτ. Σύµβουλος
στ) Βασίλειος Μοσχόπουλος, Κοινοτ. Σύµβουλος
ζ) Αθανάσιος Αποστολάς, Κοινοτ. Σύµβουλος


Επιμέλεια Ευσταθίου Τσιάλη - Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΑ ΝΕΑ

* τεκμηρίωση: Δρόσος Βλάχος
****************************************************************************************************


ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ 
1-1-19985 έως 31-12-2002
Κανείς, γιατί στις Νομαρχιακές και Δημοτικές εκλογές στις  11 Οκτωβρίου 1998 οι κάτοικοι πραγματοποίησαν καθολική αποχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της Κοινότητας Παλαιοχωρίου σύμφωνα με το Νόμο "I.Καποδίστρια" : Φ.Ε.Κ. Α΄ 244/1997, Νόμος 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Εθνικό Τυπογραφείο .
https://moyzas.blogspot.com/2018/05/11-1998.html

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ 
1-1-2003 έως 31-12-2006 
Δημοτικός Σύμβουλος: 
α) Ρίμπας Γεώργιος του Αθανασίου (Αντιδήμαρχος δ. Αρναίας)
 -*-
α) Ρήγας Χρήστος του Πέτρου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου & Δημοτικός Σύμβουλος
β) Χαλβατζή Ισμήνη συζ. Κατσιαρμά Αποστόλου, Τοπική Σύµβουλος
γ) Βλάχος Αστέριος του Αθανασίου, Τοπικός Σύµβουλος
δ) Λάγγα Ευγενούλα συζ. Λάγγα Δημητρίου , Τοπική Σύµβουλος
ε) Ρίμπας Αστέριος του Ιωάννη, Τοπικός Σύµβουλος
στ) Βλάχος Κωνσταντίνος τους Ευαγγέλου, Τοπικός Σύµβουλος
ζ) Θασίτη Ειρήνη του Κωνσταντίνου, Τοπική Σύμβουλος

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ 
1-1-2007 έως 30-10-2011 
Δημοτικοί Σύμβουλοι δήμου Αρναίας:
α) Μοσχόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου (Αντιδήμαρχος)
β) Ρήγα Χαϊδω του Αποστόλου
γ) Δουλδέρης Δημήτριος του Αγγέλου
δ) Κολοβός Ελευθέριος του Γεωργίου
-*-
α) Μοσχόπουλος Άγγελος του Δημητρίου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
β) Γαλάνης Νικόλαος του Δημητρίου , Τοπικός Σύμβουλος
γ) Σιώκος Νικόλαος του Δημητρίου, Τοπικός Σύμβουλος
δ) Καλογριάς Ιωάννης του Δημητρίου , Τοπικός Σύµβουλος
ε) Κατσιαρμά Βασιλική σύζ. Γκαγκάνη Γεωργίου , Τοπική Σύµβουλος

Στις 2 Ιουλίου 2009 οι Δουλδέρης Δημήτριος και Κολοβός Ελεύθεριος παρατήθηκαν από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου λόγω διαφωνίας με τον Δήμαρχο Αρναίας όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μοσχόπουλος Άγγελος και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Γαλάνης Νικόλαος και Σιώκος Νικόλαος.

Από 2 Ιουλίου 2009 το Τοπικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:
α) Δημουλάς Θέμης του Αθανασίου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
β) Σίσσυλας Αστέριος του Νικολάου , Τοπικός Σύμβουλος
γ) Βλάχου Πηγή του Θωμά , Τοπική Σύµβουλος
δ) Καλογριάς Ιωάννης του Δημητρίου , Τοπικός Σύµβουλος
ε) Κατσιαρμά Βασιλική σύζ. Γκαγκάνη Γεωργίου , Τοπική Σύµβουλος

ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
1-11-2011 έως 31-08-2014 (Προγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ", εφημ. της Κυβ. 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) σε ισχύ από 1/1/2011)
Δημοτικοί Σύμβουλοι δήμου Αριστοτέλη:
α) Μοσχόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου (Αντιδήμαρχος δ. Αριστοτέλη)
-*-
α) Τζιουρτζιούμης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
β) Καραπαναγιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Τοπικό Μέλος
γ) Αυγερινός Αυγερος του Δημητρίου  , Τοπικό Μέλος

ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
1-9-2014 έως 31-08-2019
Δημοτικός Σύμβουλος:
α) Μοσχόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου
-*-
α) Ρίμπας Σταμάτης του Ιωάννη , Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
β) Κατσιαρμάς Γρηγόρης του Αλέκου , Τοπικό Μέλος
γ) Τζιουρτζιούμης Αθανάσιος του Κωνσταντίνος, Τοπικό Μέλος

Ο Κατσιαρμάς Γρηγόρης παραιτήθηκε κατόπιν διαφωνίας και την θέση του κατέλαβε ως μέλος της τοπικής Κοινότητας η κα Κατσιαρμά Νίκη συζ, Υψηλάντη Κώνσταντίνου

ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
1-9-2019 έως 31-08-2023
Δημοτικός Σύμβουλος:
α) Αυγερινός Νικόλαος του Ιωάννη (Αντιδήμαρχος δ.Αριστοτέλη)
β) Καραντώνα Ελένη του Αστερίου συζ. Στυλιανού Αποστόλη 
-*-
α) Κατσιαρμάς Γρηγόρης του Αλέκου , Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
β) Μοσχόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου, Τοπικό Μέλος
γ) Ρίμπας Σταμάτης του Ιωάννη , Τοπικό Μέλος
δ) Τζιουρτζιούμης Αθανάσιος του Κωνσταντίνος, Τοπικό Μέλος
ε) Παλπάνη Δέσποινα του συζ. Μαρχαβήλα Παναγιώτη, Τοπικό Μέλος

Επιμέλεια - Τεκμηρίωση: Δρόσος Βλάχος, 4/6/2018

****************************************************************************************************