Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ : 

- 8 (Οχτώ) ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 
- Διαθέτουν Φάκελο στην Εθνική Βιβλιοθήκη : Αδάμ Ιωάννης, Σκανδάλης Δημήτριος κ Κων/νος
- Τιμηθέντες με Αριστείο : 1 Χάλκινο, 6 Σιδερένια

  Ethnographische Karte von Europäischen Türkei…, Národní technické muzeum,