Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018


Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Η επιγραφή από τον Χολομώντα με αρ. ευρ. ΜΘ. 6128 που βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

- Η επιγραφή του Χολομώντα. Επιγραφές της Μακεδονίας. 
Γ' Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη 8-12 Δεκεμβρίου 1993, Θεσσαλονίκη, 1996, 208-227.
Βοκοτοπούλου Ιουλία (1939-1995)


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου