Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023The Balkans in 1356 following the break up of the Dushan empire.


Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

 


Μινιατούρα στην οποία εικονίζονται στρατιώτες του ελαφρού πεζικού που δρούσαν στην Πελοπόννησο τον 14ο αιώνα .

 Η εικονογράφηση έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί μας δίνει πληροφορίες για τον οπλισμό και τον αμυντικό εξοπλισμό των στρατιωτών αυτών καθώς και τις θέσεις φύλαξης που έχουν πάρει. Στην εικόνα φαίνονται δύο διαφορετικού είδους καπέλα τα οποία ήταν σε χρήση εκείνη την περίοδο. Οι πεζοί σχεδόν σε όλες τις μινιατούρες του βιβλίου ,όπως και σε αυτή , φορούν μόνο ένα χιτώνα ή καββαδιο. Εντυπωσιακή είναι η απόδοση της χρήσης αυτού του είδους ασπίδας η οποία είναι κοντά στο σώμα του στρατιώτη , κάτι συνηθισμένο για αυτή τη περίοδο. Ο δε ξιφομαχος έχει την  κλασική θέση φύλαξης με ασπίδα και σπαθί. Ενδιαφέρον βρίσκουμε και στο είδος της αιχμής του κονταριού που φέρει ο ένας εκ των δύο στρατιωτών.

Η μινιατουρα είναι απο το Grec 135 το οποίο είναι  έργο του Μανουήλ Τζικανδυλη το οποίο γράφτηκε στον Μυστρά το 1362 μΧ μας δίνει πλούσιες εικόνες που από αυτές μπορούμε να καταλάβουμε τις ενδυμασίες αλλά και τον εξοπλισμό των στρατιωτών του Δεσποτάτου του Μοριά το 14ο μΧ αιώνα. 

Το βιβλίο βρίσκεται στην Εθνική Γαλλική Βιβλιοθήκη.

https://www.facebook.com/groups/417459678383812/permalink/5455094931286903/