Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

 
Εθνογραφικός χάρτης της Νότιας Μακεδονίας που απεικονίζει την εθνοτική κατανομή τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων από τον J. Ivanow, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας

Πηγή: 
Γαλλικό Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών, Carte_R_V_118