Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Χάρτης Τοπογραφικός Παλαιοχωρίου 


Η τοποθεσία του Παλαιοχωρίου Πνικαριά από όπου διέρχεται το ρέμα Παπαράδικο το οποίο πηγάζει από την πηγή "Μάννα" αναφέρεται ως "μετόχιον Πινακρά" "εν τω καπετανικιω της Ρεβενικείας διακέιμ(ε)ν(ον)" στο Χρυσόβουλο Λόγο του Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγου στις 4 Δεκεμβρίου 1275. (10. CHRYSOBULLE DE MICHEL VII PALEOLOGUE, Actes de Xeropotamou, Archives de L'Athos III, ed. J. Bompaire.-Paris:1964, σελ. 92)


Το Παλαιοχώρι αναφέρεται σε ένα περιορισμό του Κωνσταντίνου Περγαμηνού και του Γεώργιου Φαρισαίου το 1320-21«[...]εύρίσκει είς την οδόν την από του Κοντογρίκου εις το Παλαιοχωρίον απάγουσαν λίθινον σύνορον[...]»
https://moyzas.blogspot.gr/2018/04/perihorismos-de-pergamenos-et-pharisee.html

επίσης έχουμε και την αναφορά :
Η γνωστή σε όλους μας τοποθεσία (2 περιοχές) Μικρή "Κασσάλπα" & Μεγάλη "Κασσάλπα" του Παλαιοχωρίου .

.
Επίσης σύμφωνα με τον Π.Θεοδωρίδη υπάρχει η :


η ταυτοποίηση αυτής της περιοχής δεν μπορεί να είναι άλλη από τις "Σκουριές "
.
στην περιοχή του Κάστρου πριν την Κρανιά και την Καμήλα είναι και το :

.
από τη περιγραφή των Σιδηροκαυσίων συμπεράινουμε ότι στην σημερινή γεωγραφική περιοχή του Παλαιοχωρίου στα 1300 υπήρχαν τα χωριά που αναφέρονται πιο πανω . 
.
Διαβάζοντα όμως προσεκτικά και την περιγραφή των Ρεβενικειών ... ως Παλαιοχωρινός δεν μπορεί να μήν κάνεις αιρετικές και ανατρεπτικές σκέψεις έχοντα υπ΄οψιν σου την περιοχή "Νέπωσι" την ετυμολογία των λέξεων και την ταυτοποίηση έως και σήμερα των ονομασιών π.χ. "Καστέλλι"  τόσο κοντά και μάλιστα Βόρεια της Μεγάλης Παναγίας .

.

και στην Διαθήκη της Μοναχής Αγάθης στις 20 Σεπτεμβρίου του 1441 ( FAUX TESTAMENT DE LA NONNE AGATHE - Actes de Xeropotamou, Archives de L'Athos III, ed. J. Bompaire.-Paris:1964 )
https://moyzas.blogspot.gr/2018/04/20-1441.html


«[...]αφιερώτικον έτει 1441 της Αναστασιας Κομνηνής, σίζηγος του δεσπότου μακαρίτου Αστερίου μοναχού και κτίτορος, περί τον Γήσβορον και Παλεοχόρη του Παλεολώγου[...]»
«[...]Υπερ ης και διά την λύτρωσιν των πολλών μου αμαρτιών και ένεκεν της μελλούσης αιωνίου ζωής προσήλωσα ως αδιάσπαστα κειμήλια τα εκ του Μουζάλωνος εκείνου μακαρίτου Δημητρίου του ιατροφιλοσόφου εξωγηθέντα μοι τέλεια πράσει δύο χωριά, το Παλαιοχωρίον λεγόμενον και το χωρίον Γησβόρον καλούμενων[...]»

Αυτό έχει μείνει στην τοπική έκφραση των κατοίκων της Χαλκιδικής και οι κάτοικοι του Παλαιοχωρίου πολλές φορές αναφέρονται ώς "Μουζάδες" (παρατσούκλι).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου