Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Χάρτης Τοπογραφικός Παλαιοχωρίου 


Η τοποθεσία του Παλαιοχωρίου Πνικαριά από όπου διέρχεται το ρέμα Παπαράδικο το οποίο πηγάζει από την πηγή "Μάννα" αναφέρεται ως "μετόχιον Πινακρά" "εν τω καπετανικιω της Ρεβενικείας διακέιμ(ε)ν(ον)" στο Χρυσόβουλο Λόγο του Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγου στις 4 Δεκεμβρίου 1275. (10. CHRYSOBULLE DE MICHEL VII PALEOLOGUE, Actes de Xeropotamou, Archives de L'Athos III, ed. J. Bompaire.-Paris:1964, σελ. 92)


Το Παλαιοχώρι αναφέρεται σε ένα περιορισμό του Κωνσταντίνου Περγαμηνού και του Γεώργιου Φαρισαίου το 1320-21«[...]εύρίσκει είς την οδόν την από του Κοντογρίκου εις το Παλαιοχωρίον απάγουσαν λίθινον σύνορον[...]»
https://moyzas.blogspot.gr/2018/04/perihorismos-de-pergamenos-et-pharisee.html

επίσης έχουμε και την αναφορά :
Η γνωστή σε όλους μας τοποθεσία (2 περιοχές) Μικρή "Κασσάλπα" & Μεγάλη "Κασσάλπα" του Παλαιοχωρίου .

.
Επίσης σύμφωνα με τον Π.Θεοδωρίδη υπάρχει η :


η ταυτοποίηση αυτής της περιοχής δεν μπορεί να είναι άλλη από τις "Σκουριές "
.
στην περιοχή του Κάστρου πριν την Κρανιά και την Καμήλα είναι και το :

.
από τη περιγραφή των Σιδηροκαυσίων συμπεράινουμε ότι στην σημερινή γεωγραφική περιοχή του Παλαιοχωρίου στα 1300 υπήρχαν τα χωριά που αναφέρονται πιο πανω . 
.
Διαβάζοντας όμως προσεκτικά και την περιγραφή των Αρ(ρ)αβενικειών ... δεν μπορεί να μην κάνεις αιρετικές και ανατρεπτικές σκέψεις έχοντας υπ΄οψιν σου την περιοχή Καστέλλι Παλιοχωρίου "Νέπωσι" και την ετυμολογία των λέξεων με την ταυτοποίηση έως και σήμερα των ονομασιών π.χ. "Καστέλλιον" . Επίσης ενισχυτικό όλων αυτών είναι η ονομασία ποταμού "Κοπρέντος" αυτόν που σήμερα λέμε Χαβρία κλπ , το ρωμαϊκο Turris Calarnea (Νερό της Λήθης), ... και την μοναδικότητα του Καστέλλι Παλαιοχωρίου "Νέπωσι" τόσο κοντά και μάλιστα ΒΔ της μεταγενέστερης Ρεβενικείας της σημερινής Μεγάλης Παναγίας.


********

Κολοβός Ηλίας, "Χωρικοί και μοναχοί στην οθωμανική Χαλκιδική 15ος-16ος αιώνες: όψεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην ύπαιθρο και η Μονή Ξηροποτάμου" , τ.2, ΑΠΘ, 2000

*********


(N.) Oikonomides Actes de Docheiariou. (Archives de l'Athos, 13.) Text and plates. Paris: Lethielleux. 1984. Pp. xiv + 397, 8 text figs (incl. maps); 72 plates. 

*******

και στην Διαθήκη της Μοναχής Αγάθης στις 20 Σεπτεμβρίου του 1441 ( FAUX TESTAMENT DE LA NONNE AGATHE - Actes de Xeropotamou, Archives de L'Athos III, ed. J. Bompaire.-Paris:1964 )


«[...]αφιερώτικον έτει 1441 της Αναστασιας Κομνηνής, σίζηγος του δεσπότου μακαρίτου Αστερίου μοναχού και κτίτορος, περί τον Γήσβορον και Παλεοχόρη του Παλεολώγου[...]»
«[...]Υπερ ης και διά την λύτρωσιν των πολλών μου αμαρτιών και ένεκεν της μελλούσης αιωνίου ζωής προσήλωσα ως αδιάσπαστα κειμήλια τα εκ του Μουζάλωνος εκείνου μακαρίτου Δημητρίου του ιατροφιλοσόφου εξωγηθέντα μοι τέλεια πράσει δύο χωριά, το Παλαιοχωρίον λεγόμενον και το χωρίον Γησβόρον καλούμενων[...]»

Αυτό έχει μείνει στην τοπική έκφραση των κατοίκων της Χαλκιδικής και οι κάτοικοι του Παλαιοχωρίου πολλές φορές αναφέρονται ώς "Μουζάδες" (παρατσούκλι).

Πηγές:
1) Θεοδωρίδης Πάνος, «Πίνακας τοπογραφίας του αγιορειτικού παραγωγικού χώρου», Κληρονομία 13β, 1981. 
https://drive.google.com/file/d/1v2XzNJoSr_NZKS33qHCGoZHOfEqbCT06/view
1) Κολοβός Ηλίας, "Χωρικοί και μοναχοί στην οθωμανική Χαλκιδική 15ος-16ος αιώνες: όψεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην ύπαιθρο και η Μονή Ξηροποτάμου" , τ.2, ΑΠΘ, 2000
2) Archives De L'Athos

2 comments:

STOχASTIS είπε...

https://www.researchgate.net/publication/26609664_Hiera_Mone_Docheiariou_Katalogos_tou_Archeiou

STOχASTIS είπε...

Ποκρεντού, της Τιμωτού και των Άτουβλων