Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Απόρρητος βρετανικός χάρτης της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ordance Survey, Thessalonike (Salonika), 1:500.000, 1941
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1893

http://athosmaplibrary.blogspot.com/2015/01/ordance-survey-thessalonike-salonika.html