Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Απόσπασμα από ιταλικό χάρτη του 1929 
"Atlante internazionale del Touring club italiano" των L.V. Bertarelli, O. Marinelli, P. Corbellini 
"Grecia, Hellas"

https://agios-prodromos.blogspot.com/2010/03/1929.html