Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Солунъ [Θεσσαλονίκη], 1:500.000, 1943
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1968
Βουλγαρικός χάρτης (φύλλο "Θεσσαλονίκη")