Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

[Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη], 1884
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1923

Ελληνικός χάρτης με τμήμα της Χαλκιδικής.

http://athosmaplibrary.blogspot.com/2015/01/1884.html