Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

J. J. Mellert, Carte Generale de la Valachie, de la Bulgarie et de la Roumalie, 1843
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1948
Γενικός χάρτης της Βλαχίας, Βουλγαρίας και Ρούμελης, 1843