Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Gerardi Mercatoris / Atlas / sive / Cosmographicae / Meditationes / de / Fabrica Mundi Et / Fabricati Fi-gura. / Denuo auctus / Editio Quinta / Excusum Cane Vigilanti Sumptibus et typis aeneis Henrici Hondij, Amsterodami An. D. 1623.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~329234~90097722

 
Malte-Brun, Conrad, 1775-1826
Lapie, Pierre

1812

Atlas Complet Du Precis De La Geographie Universelle De M. Malte-Brun; Dresse Conformement Au Texte De Cet Ouvrage Et Sous Les Yeux De L'Auteur, Par M. Lapie, Capitaine Ingenieur Geographe. (Cet Atlas est forme de 75 Cartes.) A Paris, Chez Francois Buisson, Libraire-Editeur, Rue Gilles-Coeur, No. 10. 1812.

David Rumsey Historical Map Collection
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~267794~90041914

 


Anville, Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782
1762

Χαραγμένος χάρτης. Σύνορα χέρι col. Ανάγλυφο εικονογραφημένο. Ένθετος χάρτης: Graeciae (laxe sumptae) Partes Boreales compendiose, propter amplioris cognitionis penuriam, tractatae.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3044~410043


 


Arrowsmith, Aaron

1819

(Φύλλο 3) Περιγράμματα της Ελλάδας και των παρακείμενων χωρών, με σύγχρονα και αρχαία ονόματα, του A. Arrowsmith. London, Published 2nd March, 1819, by A. Arrowsmith, 10 Soho Square, Hydrographer to His Majesty.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~240796~5512330

 


Laurenbergio, Ι.

(Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu... by Johannes Janssonius Atlantis Majoris Quinta Pars Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui Orbem Maritimum seu Omnium Marium totius Orbis Terrarum Navigationibus hodierno tempore regularatorum descriptionem accuratisimam continens : cui adjunctustelle. Apud Ioannem Ianssonium. 1650.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286479~90059004


 


Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Μεγάλη Βρετανία)

Αρχαία Ελλάδα, βόρειο τμήμα. Εκδόθηκε υπό την εποπτεία της Εταιρείας για τη Διάχυση της Χρήσιμης Γνώσης. Χαραγμένο από τους J. & C. Walker. Δημοσιεύθηκε Νοεμβρίου. 1ος. 1829 από τους Baldwin & Cradock, 47 Paternoster Row, Λονδίνο. (Λονδίνο: Chapman & Hall, 1844)

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20904~530005

 


Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691

Rossi, Domenico de, 1647-1729

Δόνια, Φραντσέσκο

La Macedonia : descritta da Giacomo Cantelli da Vignola suddito, e Geografo del Serenissimo Sigr. Duca di Modena. e δεδομένα στο luce da Gio. Ο Τζάκομο Ρόσι ντάλε μήνυσε στο Roma alla Pace con priv. del SP 1689. Franus. Γλυπτική Δόνια Μεσανένση. (Συνοδεύει) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Χάρτης 162).

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~290628~90062191

 


Scheda, Josef, Ritter von, 1815-1888

1869

IV. General-Karte der Europaeischen Turkei und des Konigreiches Griechenland

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~325822~90094720

 Weiss, Franz von (1791-1858)
1829
Φύλλο 11. Carte der Europaeischen Tuerkey nebst einem Theile von Kleinasien στο XXI. Μπλάτερν.
Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~319005~90087997