Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

 

Paleochori

(Damnatio memoriae)

Ο Fallmerayer φτάνει στην περιοχή μας μέσω Zagliberi (21 Οκτωβρίου 1841) και αναφέρθηκε :
✅στην Larégovi (διανυκτέρευσε σε νέο ανεγερμένο πανδοχείο στις 22 Οκτωβρίου, την οποία βρίσκει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση πάρα την εξέγερση του 1821),
✅Βischofs von Hierissos
✅Nisvoro,
✅Ravanikia,
✅Hierissos (αποδεκατισμένη με μόνο 40 κατοικίες),

✅Karyäs (23 Οκτωβρίου)
✅στην επιστροφή του από Άγιο Όρος (μετά από 30 ημέρες) ✅μένει στο Langavich τον Νοέμβριο (Λαγκαδίκια, σελ. 328) και ✅μέσω Zagliberi κατευθύνεται Saloniki από την οποία αναχωρεί στις 21 Δεκεμβρίου 1841 (σελ. 366)

/*/
"...

Waldregion, die als Asyl diente, immerfort eine Art Unabhängigkeit behauptet und zugleichdie Reinheitdes alten Blutes bewahrt. ...

Das Alles ist sehr erbaulich zu hören, und wie die Sachenseit dem Erlöschendes Minen betriebes daselbst stehen, zum Theilauch ganz richtig; nurist hier von der alt -chalkidischen Bevölkerung keine Rede, sondern von einer byzantinischen Colonisation nach der Wiedereroberung der Provinz durch die Imperatoren der Heraklius-Dynastieund ihrer Nachfolger im 7ten und 8ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

..."

Πηγή: Fragmente aus dem Orient: Erster und zweiter Band, Jakob Philipp Fallmerayer, vol. 1, p.275-276, 277-280, 327-331,339-348, 366
https://books.google.gr/books?id=dkMJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

/*/
/*/