Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022


Μουσείο Περγάμου, Ο Δίας παλεύει με τον γίγαντα Πορυφίωνα και άλλους δύο γίγαντες ταυτόχρονα.


Μουσείο Περγάμου, Οι τρεις Μοίρες οπλισμένες με χάλκινα ρόπαλα σκοτώνουν τους δυο γίγαντες, τον Άγριο και τον Θώα.

/*/

600B.C. - 1899 M > 5.0


Σεισμοί πέριξ της Χαλκιδικής - Αγίου Όρους:
-480 0 0  0 0 0.00 40.300N  23.600E 33.0 6.7
-330 0 0  0 0 0.00 40.000N  25.000E 33.0 7.0
1366 6 1  0 0 0.00 40.300N  24.300E 33.0 6.5
1511 0 0  0 0 0.00 40.300N  24.300E 33.0 6.0
1572 4 12  0 0 0.00 40.300N  24.300E 33.0 6.6
1572 6 18  0 0 0.00 40.200N  24.500E 33.0 6.6
1585 6 0  0 0 0.00 40.300N  24.300E 33.0 6.6
1765 3 9  0 0 0.00 40.300N  24.300E 33.0 6.6
1797 3 0  0 0 0.00 40.300N  24.800E 33.0 6.6

Πηγή :http://www.geophysics.geol.uoa.gr/

/*/
Λεπτομέρεια χάρτη των σεισμογενών πηγών που ανήκουν στο «ρήγμα του συστήματος Χαλκιδικής». Δείτε το Σχήμα 1 για τη θέση του χάρτη και τις σεισμογενείς πηγές. Οι τριψήφιες ετικέτες αναφέρονται στον κώδικα βάσης δεδομένων της σεισμογενούς πηγής (κώδικες ISS με πλάγια γράμματα). 👇

/*/