Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

 

Pierre du Val (1619-1683), «Χάρτης της Ελλάδας», 
Παρίσι, 1674, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 37x54 εκ. Συλλογή Π.Ν. Σουκάκου.