Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Ναυτικός Άτλας του Gratiosus Benincasa, Βενετία, 1466