Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

 


Με τον θάνατο του Στέφανου Δουσάν το 1355, διαλύθηκε η αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει έως και την Θεσσαλία. Τα εδάφη του μοιράστηκαν ανάμεσα σε διάφορους ευγενείς Σερβικής και μεικτής καταγωγής. Πχ ο Γιοβάν Όλιβερ Γκριτσκιτς (Ιωάννης Λιβέρης) στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν γιος Έλληνα, σύμφωνα με το επώνυμο του. Το ίδιο και ο Συμεών Ούρος που ήταν γιος της Μαρίας Παλαιολογίνας.

Η Αρτα και η Αιτωλία ελέγχονται από τους Λιόσα και Σπάτα και οι Λατινικές κτίσεις διατηρούνται στη Νότια Ελλάδα.