Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Scheda, Josef, Ritter von, 1815-1888

1869

IV. General-Karte der Europaeischen Turkei und des Konigreiches Griechenland

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~325822~90094720