Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022


Επειδή ή έξέλιξη Σταμαρίνα) Σαμαρίνα, όπου σκόνταψαν οί προηγούμενοι ερευνητές, ερμηνεύεται άπρόσκοπτα και πολύ ομαλά, καθώς θα δοϋμε παρακάτω, το βάρος τής ετυμολογικής λύσης, πού περιμένει το όνομα, φαίνεται να εντοπίζεται ήδη στην έρμηνεία τής μεταβολής τοΰ ονόματος άπό Santa Maria, βλάχικα Sta Maria,σέ Sta Marina, δηλαδή Σταμαρίνα. 

 


Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
SYNTHESIS
Ενημερωτικό Δελτίο
No 59 – Αύγουστος 2022