Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Βεβαιούται ότι η ανωτέρω δηλούσα συμπολίτης μου ασχολείται με την χωρικήν υφαντικήν διαθέτουσα αργαλειούς.


Εν Παλαιοχωρίω τη            1961  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Αρχείο : Ρίμπας Αθ ΑστέριοςΣάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Ένας από τους παλαιότερους χάρτες της Ελλάδας, δίχρωμος με μοντέρνες γεωγραφικές λεπτομέρειες. 

Δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 1511 στη Βενετία από τον Giacomo Penzio di Lecco αφού επεξεργάστηκε από τον σπουδαίο Bernardo Silvano που επικαιροποίησε τη γεωγραφική υφήγηση του Πτολεμαίου. 

Πηγή : https://t.co/897y00jzAy