Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

"Θεέ μου έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά προσπάθησα να σε αγαπήσω"