Σάββατο 2 Ιουνίου 2018
LAURENBERG, Johann. Graecia antiqua, edidit Samuel Puffendorf, Άμστερνταμ, Joannem Janssonium, MDCLX [=1660]
Συλλογή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Οθωμανικός χάρτης, γύρω στα 1890.

ΠΑΤΙΕΡΙΔΗΣ, Γιώργος, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Κώστας. Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και Κώστα Σταμάτη, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, 2009, σελ. 23
Πηγή: http://el.travelogues.gr/item.php?view=52389

Χάρτης της Μακεδονίας, της Ηπείρου, και της Στερεάς Ελλάδας με την Αττική από τον Άτλαντα του Gerardus Mercator (16ος αι.) 
ΠΑΤΙΕΡΙΔΗΣ, Γιώργος, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Κώστας. Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και Κώστα Σταμάτη, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, 2009, σελ. 18.
Πηγή : http://el.travelogues.gr/item.php?view=52383
POUQUEVILLE, François Charles Hugues Laurent. Voyage de la Grèce…, Deuxième édition..., τομ. V, Παρίσι, Firmin Didot, Père et Fils, 1826-27 
Χάρτης της βόρειας Έλλάδας.