Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Rossi, Giovanni Giacomo de, 1627-1691

Rossi, Domenico de, 1647-1729

Δόνια, Φραντσέσκο

La Macedonia : descritta da Giacomo Cantelli da Vignola suddito, e Geografo del Serenissimo Sigr. Duca di Modena. e δεδομένα στο luce da Gio. Ο Τζάκομο Ρόσι ντάλε μήνυσε στο Roma alla Pace con priv. del SP 1689. Franus. Γλυπτική Δόνια Μεσανένση. (Συνοδεύει) Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola ... Tomo secondo ... l'anno 1692. (Χάρτης 162).

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~290628~90062191