Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Detail of a map of Greece by Nicolas Sanson, 1694, showing the purported location of "Stagyra".

1854 historical map of Halkidiki, with Ancient Stageira marked at its correct location as "Stageirus".

Detail of a map of ancient Greece, from The geography of Herodotus by James Talboys Wheeler
(1824-1897). Longman, Brown, Green and Longmans, London, 1854. At archive.org.


Historical map of ancient Halkidiki, 1908, showing the location of Stageira, Akanthos
and other Greek cities.

Part of a map of Macedonia and Thrace, from The Atlas of Ancient and Classical Geography
by Samuel Butler. Published by J. M. Dent and Co., London, 1908.
Historical map of ancient Halkidiki made in 1923, before the location of Stageira and other
ancient Greek cities had identified beyond dispute. The harbour of Kapros, marked here as
"Caprus", is correctly marked, but the site of Stageira has been incorrectly placed further inland.

Part of a map of ancient Greece, from Historical Atlas by William Robert Shepherd (1871-1934),
American cartographer and historian. Published by Henry Holt and Company, New York, 1926.

Βορειοανατολική Χαλκιδική σε αυστριακό στρατό, 1860-1870.Τμήμα του Εθνογραφικού Χάρτη της Μακεδονίας, από την άποψη των Βουγγιστών . 

Σχεδιασμένο από Th. Weinreb, μετά τον Vasil Kancov. Librairie Hachette et Cie., Paris, 1914.


Πηγή: My Favourite planet 
Στάγειρα & 
Ολυμπιάδα

http://www.my-favourite-planet.de/english/europe/greece/macedonia/stageira/stageira-09.html