Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Свътовна илюстрована седмица, 1940
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1946
Βουλγαρικός χάρτης της Χαλκιδικής και Ανατολικής Μακεδονίας από εφημερίδα, 1940.