Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

[Χαλκιδική - Πολύγυρος], εκδ. Κοντογόνης, 1910
Συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, e-E/AX1889

Ελληνικός χάρτης βασισμένος στην αυστριακή στρατιωτική χαρτογράφηση.