Κυριακή 18 Μαρτίου 2018


Τα αγόρια της τάξης Ζ΄ (νέου τύπου), δηλαδή της δεκάτης, σε αναμνηστική φωτογραφία πριν τον κουρέα !!!



Είχε βγει διαταγή για κόψιμο μαλλιών και οι μαθητές έτοιμοι για το κούρεμα.

Όρθιοι αριστερά όπως βλέπουμε την φωτο: Χριστοδούλου Τάκης, Στροίκος Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Στέργιος, Νάνος Ιωάννης, ο Εμμανουήλ από Βαρβάρα, Μπρόλιος Κωνσταντίνος, Ρίμπας Θανάσης, Θεοχάρης Αναστάσιος, Νεραντζιας Δημητριος ή Σπανδώνης Γιώργος, Μπολίκας Γεώργιος, Μιχαήλ Γεώργιος.
Καθιστοί από αριστερά: Παπατζίκος Ιωάννης, Βαλμάς Ιωάννης, Κωστούδης Αλέξανδρος, Μιμίκος Αλέκος, Μαστορίδης Μάνθος, Ματζιώλης Μαυρουδής.
(αρχείο Γιάννης Παπατζίκος)


από https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211059702155272&set=gm.596810067328562&type=3&theater&ifg=1