Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Όμιλος Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής "Το Καστέλι", 
προχώρησε στην έκδοση εντύπου με θέμα:
"Το Καστέλι του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής
σε Κείμενα -  Φωτογραφίες- Επιμέλεια: Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελου, Α΄Έκδοση, Μάρτιος 2010