Τετάρτη 18 Μαΐου 2016


Ευχαριστώ θερμά τον κ. Βρόϊκο Απόστολο Προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής για την διάσωση και διάθεση πολύτιμου αρχειακού υλικού  .