Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Σαμαρίνα, Σαρμανιώτς, Santa Maria ή Marina και η κατάληξη -ινα


Επειδή ή έξέλιξη Σταμαρίνα) Σαμαρίνα, όπου σκόνταψαν οί προηγούμενοι ερευνητές, ερμηνεύεται άπρόσκοπτα και πολύ ομαλά, καθώς θα δοϋμε παρακάτω, το βάρος τής ετυμολογικής λύσης, πού περιμένει το όνομα, φαίνεται να εντοπίζεται ήδη στην έρμηνεία τής μεταβολής τοΰ ονόματος άπό Santa Maria, βλάχικα Sta Maria,σέ Sta Marina, δηλαδή Σταμαρίνα. 

Πολιτιστικές διαδρομές Καζαντζάκης-Ζορμπάς και το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

 


Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
SYNTHESIS
Ενημερωτικό Δελτίο
No 59 – Αύγουστος 2022