Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

 

Paleochori

(Damnatio memoriae)

Ο Fallmerayer φτάνει στην περιοχή μας μέσω Zagliberi (21 Οκτωβρίου 1841) και αναφέρθηκε :
✅στην Larégovi (διανυκτέρευσε σε νέο ανεγερμένο πανδοχείο στις 22 Οκτωβρίου, την οποία βρίσκει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση πάρα την εξέγερση του 1821),
✅Βischofs von Hierissos
✅Nisvoro,
✅Ravanikia,
✅Hierissos (αποδεκατισμένη με μόνο 40 κατοικίες),

✅Karyäs (23 Οκτωβρίου)
✅στην επιστροφή του από Άγιο Όρος (μετά από 30 ημέρες) ✅μένει στο Langavich τον Νοέμβριο (Λαγκαδίκια, σελ. 328) και ✅μέσω Zagliberi κατευθύνεται Saloniki από την οποία αναχωρεί στις 21 Δεκεμβρίου 1841 (σελ. 366)

/*/
"...

Waldregion, die als Asyl diente, immerfort eine Art Unabhängigkeit behauptet und zugleichdie Reinheitdes alten Blutes bewahrt. ...

Das Alles ist sehr erbaulich zu hören, und wie die Sachenseit dem Erlöschendes Minen betriebes daselbst stehen, zum Theilauch ganz richtig; nurist hier von der alt -chalkidischen Bevölkerung keine Rede, sondern von einer byzantinischen Colonisation nach der Wiedereroberung der Provinz durch die Imperatoren der Heraklius-Dynastieund ihrer Nachfolger im 7ten und 8ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

..."

Πηγή: Fragmente aus dem Orient: Erster und zweiter Band, Jakob Philipp Fallmerayer, vol. 1, p.275-276, 277-280, 327-331,339-348, 366
https://books.google.gr/books?id=dkMJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false

/*/
/*/


3 comments:

STOχASTIS είπε...

Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα που δεν είδε κοτζάμ Παλαιοχώρι στην προσπάθεια του να αναπτύξει την θεωρία του
ΚΑΙ σε αντιδιαστολή με ότι είχε περιγράψει ο Cousinery κλπ!!!

και
"πολλοί σταυροί σ'το μέτωπον και πολλοί διάβολοι σ'το στήθος." σελ. 327

STOχASTIS είπε...

είδατε κανά ιδιαίτερο νταλκά για το Παλαιοχώρι
να φέρει τον i priori τίτλο που του ανήκει ως "Ιστορικός Τόπος";
και φυσικά ΟΧΙ
αφού αυτήν την ιδιότητα του την δίνουν απλόχερα οι πηγές όπως και το ίδιο συμβαίνει με την Άκανθο/Ιερισσό, Αρχαία Στάγειρα, Άσσα/Πυργαδίκια, Ουρανούπολη, Στρατονικεία/Στρατώνι, Σιδηροκαύσια στην περιοχή μας ...

STOχASTIS είπε...

Remnants of the Slavs known to have existed in the area of Hierissos on the northern boundary of the peninsula of Mount Athos in the end of the tenth century may have continued on into the later centuries though no known direct evidence on the pointe xists [7].

[7]G.Soulis,«OntheSlavicSettlementinHierissosintheTenthCentury»,Byzantion23(1953),67-72;cf.IvanDujčev,MedioevoBizantino-Slavo,vol.I,Rome1965,pp.487ff.[=«LemontAthosetlesSlavesauMoyenAge»].8.MaxVasmer,DieSlaveninGriechenland,Berlin1941,p.18.

Οι Σλάβοι, το Βυζάντιο και η ιστορική σημασία του Πρώτου Βουλγαρικού Βασιλείου
Πέτρος Χαράνης
Τομ. 17 Νο. 1 (1976) https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/issue/view/24