Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

 


Η "Ανταρσία" στα Μαντεμοχώρια 

επιστολή στις 3 Ιουνίου 1821 

προς τον Εμμανουήλ Παππά 

(πηγή: Απόστολος Βακαλόπουλος) Σκοτώνεται ο Μαδέμ Αγάς στον Στανό από τους ξεσηκωμένους Έλληνες

1 comments:

Ανώνυμος είπε...

«...οι μουσουλμάνοι κυριεύονται από άκραν δειλίαν, αναχωρούν αγελιδόν από τα χωριά των και δραπετεύουν με φόβον μεγάλον. Τα ραυνά, το εγροποτζιάκι εκενώθησαν και έφυγαν πέρα από το ζαγκληβέρι και όσοι προεφθάσθησαν ή συναπαντήθησαν οθωμανοί με τους εδικούς μας εις διάφορα μέρη έως εις ραυνά, άπαντες εν μαχαίρα απέθανον. Ομοίως και ο Ματέμ αγάς δραπετεύσας εντεύθεν δια νυκτός με όλους τους ανθρώπους του έως πεντήκοντα δια φόβον και δειλίαν όπου έλαβε με το να ετουφεκίσθησαν από τους εδικούς μας εις Ερισσόν οι άνθρωποι του, απώλετο ο δυστυχής με όλους τους ρηθέντας ανθρώπους του πλην δύο πλησίον εις το χωρίον μας Στανόν, εν δε τη συμπλοκή και εις εκ των ημετέρων απέθανε...
Όλως πρόθυμοι εις τους ορισμούς άπαντες οι πρόκριτοι και προϊστάμενοι των Μαδεμοχωρίων μετά παντός του λαού, ούτως καθ’ οπλισμένοι κατά του εχθρού.
Έτζη παρακαλεί όλος ο κόσμος και έτζη πρέπει να κάμης και η ευγένειά σου αμέσως χωρίς αργοπορίαν, παρακαλούμεν θερμώς και ημείς οι δούλοι σας».
Γεδεών μοναχός και δημήτριος νικολάου