Τετάρτη 29 Μαΐου 2019Χαλκιδική

Δήμος Αριστοτέλης

Παλαιοχώρι 
Εκλογικό τμήμα 10

Εκλογικό τμήμα 11

Εκλογικό τμήμα 12

Εκλογικό τμήμα 13