Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Χαλκιδική 


Δήμος Αριστοτέλη

Παλαιοχώρι 
εκλογικό τμήμα 10

εκλογικό τμήμα 11

εκλογικό τμήμα 12

εκλογικό τμήμα 13