Σάββατο 2 Ιουνίου 2018


Χάρτης της Μακεδονίας, της Ηπείρου, και της Στερεάς Ελλάδας με την Αττική από τον Άτλαντα του Gerardus Mercator (16ος αι.) 
ΠΑΤΙΕΡΙΔΗΣ, Γιώργος, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Κώστας. Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και Κώστα Σταμάτη, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, 2009, σελ. 18.
Πηγή : http://el.travelogues.gr/item.php?view=52383