Κυριακή 22 Μαΐου 2016
Με την εγκατάσταση του χωριού στην θέση που είναι σήμερα υπήρξε η ανάγκη για νέο ναό που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων οι οποίοι πλέον είναι σαφώς περισσότεροι.


Στην νέα θέση με βάση τις ιστορικές https://moyzas.blogspot.gr/2016/05/blog-post_71.html
αλλά και προφορικές μαρτυρίες (Κωνσταντίνος Γ. Μαρκογιάννης) συνενώθηκαν χωρικοί, διεσπαρμένοι σε τοποθεσίες απομεινάρια παλαιών οικισμών όπως της Κρανιάς, της Κασάλπας, του Καρατζά, του Νέπωσι, της Πραβήτας κα,  με τους κατοίκους του παλαιού Παλαιοχωρίου (Παλαιόχωρες).

Η Μεταφορά του οικισμού στην σημερινή του τοποθεσία
Την περίοδο που το Παλαιοχώρι μεταφέρεται στη θέση που βρίσκεται ο οικισμός σήμερα (μέσα από την προφορική παράδοση) η ευρύτερη περιοχή μαστίζεται από τις επιδημικές ασθένειες τις χολέρας , ιλαράς , πανώλης και ελονοσίας .

Συγκεκριμένα με βάση δημοσιευμένα στοιχεία από το αρχείο της Μονή Βατοπαιδίου ο επίσκοπος Ιωαννίκιος ζητεί : 
ü στις 9 Δεκεμβρίου 1864 την Αγία Ζώνη "δι΄ασθένειαν" ,
ü η Αγία Ζώνη πρίν από τίς 11 Μαρτίου 1865 περιόδευσε στην περιοχή "δια ασθένειαν" πιθανώς χολέρα,
ü το ίδιο συνέβει τον Ιουνίο του 1867 και
ü το επόμενο έτος 1868 ,
ü στίς 17 Ιουλίου 1873 ο επίσκοπος Ιερισού και Αγίου Όρους Διονύσιος παρακαλεί να σταλεί η Αγία Ζώνη στην επαρχία του "διότι η κατάρατος επιδημική νόσος πολλάς ψυχάς εις Άδην αποστέλει"
ü επίσης ο επίσκοπος Αμβρόσιος με επιστολή του στις 29 Ιουλίου 1875 ζητεί να αποσταλεί η Αγία Ζώνη απο την Μονή Βατοπαιδίου στο Παλαιοχώρι με αιτία μάλλον επιδημική ασθένεια .

Τον Ιούλιο του 1871 η Μονή Ξηροποτάμου ενισχύει οικονομικώς το Παλαιοχωρί για την ίδρυση σχολείου . Επρόκειτο για την περίοδο εκείνη κατά την οποία ο Ελληνισμός αντιπαρατίθεται προς τον Πανσλαβισμό και την Βουλγαρική Εξαρχία , με την πληθωρική ίδρυση σχολείων και συλλόγων σε κάθε γωνιά της Μακεδονίας. ( Θεσσαλονικεία και Μακεδονικά, Αθ. Καραθανάση - τ.1 ----- ΝΑΙΜΞ , ΦΑΚ 19 θ. έ , τεύχος ά ) 


Η απογραφή της ακίνητης περιουσίας των χωριών της Χαλκιδικής το 1873 μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα μέσα από την επικύρωση των κατά τόπους κτηματολογικών τεφτεριών να μάθουμε τη σύνθεση των δημογεροντιών του κάθε χωριού. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ονόματα των προέδρων και των δημοτικών συμβούλων του 1873 στο Παλαιοχώρι που είναι οι : Χρήστος Χριστοδούλου, Στέριος Κων/νου, Βασίλης Ζερβός (Ζέρβας ?) , Γιώργος Βασιλείου, Δημήτρης Χριστοδούλου και Στέριος Νικόλα, δυστυχώς δεν αναφέρουν επίθετα


Ο δε Ν.Βουλγαρελίδης, ο οποίος έγραψε για τα Μαδεμοχώρια κατά το έτος 1878, αναφέρει το Παλαιοχώρι μεταξύ των μεγάλων χωριών της Ομοσπονδίας.

Στην εφημερίδα Φάρος της Μακεδονίας , τεύχος: 611 με ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 1881 υπάρχει εκτενές άρθρο με θέμα την "Εκπαιδευτική κατάσταση Μαδεμοχωρίων" , όπου περιγράφεται η περιρέουσα ατμόσφαιρα και τα πολιτικά διεθνή παιχνίδια που επικρατόυσαν στο Παλαιοχώρι αλλά και γενικότερα στην περιοχή των Μαδεμοχωρίων .
Το απόσπασμα για το Παλαιοχώρι αναφέρει τα εξής :
"Και επειδή ο λόγος περί ρώσσων, κρίνομεν κατάλληλον να παραθέσωμεν ενταύθα ότε οι της μονής του Αγ. Παντελεήμονος, της άλλως “Ρωσσικόν μοναστήριο” καλουμένης, καλόγηροι μετά την απόπειραν, ην έκαμον, όπως αγοράσωσι τον εν Ρεβενικίαις ιερόν ναόν της Παναγίας αντί χιλιάδων λιρών, καθ’ ης αποπείρας εξηγέρθη σύμπασα η Χαλκιδική και ο εν Κων/πόλει επαξίως αντιπροσωπεύων την ελληνικήν δημοσιογραφίαν “Νεολόγος”, μετά την απόπειραν, λέγομεν, ταύτην, εις το τέλος ήτο οικτρά αποτυχία, ήλθον εις έτερον χωρίον της Χαλκιδικής, το Παλαιοχώριον, και ανοικοδόμησαν οικίαν επ’ ονόματι καλογραίας τινός, μετά τον θάνατον της οποίας θα περιέλθη αυτή εις χείρας των ρώσσων καλογήρων. Η οικία αύτη, εν η κατοικεί και επίτροπος των δια… τους καταχθονίους αυτών σκοπούς, είναι αληθές προξενείον, φέρει δε και επιγραφήν ρωσσιστί δι’ ης δηλούται ότι ανήκει αυτή εις την μονήν του Αγ. Παντελεήμονος. Δυστυχής Χαλκιδική!!!......."

Στις "Οδοιπορικαί σημειώσεις"  ο  Νικολάος Θ. Σχινάς  που εκτυπώθηκε το 1886 στην Αθήνα γράφει σχετικά για το Παλαιοχώρι " ...Έντευθεν η οδός ομαλώς βαίνουσα δια λιβαδιών εν οις και δένδρα παρέρχεται του δεξιοθεν 20΄ της ώρας κείμενου χωρίου Παληοχώρι , έχοντας 143 οικογενείας .... " .

Στις  3 Ιουνίου 1893 σε φιρμάνι ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών γίνεται αναφορά για 820 άτομα όλους Ρωμαίους(Έλληνες) ορθοδόξους.  Η θεμελίωση του ναού πραγματοποιήθηκε το 1899 και κτίσθηκε σε διάστημα τεσσάρων ετών από μαστόρους που εγκαταστάθηκαν για αυτό τον σκοπό στο χωριό μας 
Στο Παλιοχώρι υπήρχε ο Ιερός ναός του Ταξιάρχη Μιχαήλ
https://moyzas.blogspot.gr/2018/02/blog-post_8.html ,
και ο νέος Ναός αφιερώθηκε στη σύναξη των Παμμέγιστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και κατασκευάσθηκε ευρύχωρος (400 m2) σε ρυθμό τρίκλιτου βασιλικής.

Τα εγκαίνιά του έγιναν το 1903.
Ο Πατριάρχης Ιωακείμ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γιατί το 1901 επανεκλέχθηκε για 2η φορά Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αλλά έστειλε Ιερό Αντιμήνσιο, πάνω στο οποίο τελέσθηκε η πρώτη θεία Λειτουργία στο νεόδμητο ναό, που εγκαινιάσθηκε από τον επίσκοπο και πρόεδρο Ιερισσού Ιωακείμ.

"Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής 
1899-2005 Ιστορία και Έργον" , 2006 
του Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιου Ριγανά, 
Ιεροκήρυκα-Γεν.Αρχ.Επιτρόπου Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου 

Κειμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν είναι: 
✒ η θαυματουργή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ
https://moyzas.blogspot.gr/2018/02/blog-post_38.html  
Φωτογραφικό υλικό από την εορτή το 2022
https://www.flickr.com/photos/155253811@N05/albums/72177720303513505

 ✒ η εικόνα της Παναγίας Γοργουπηκόου
 https://moyzas.blogspot.gr/2018/02/1809-1886.html ,
Φωτογραφικό υλικό από την εορτή το 2022
https://www.flickr.com/photos/155253811@N05/albums/72177720302556695

✒ ένα Αγιο Ποτήριο μολύβδινο του 1600 μ.Χ., 
ένα ζεύγος στεμμάτων ρωσικής κατασκευής, 
μία σειρά Μηναία, 
ένα Ανθολόγιο του 1743, 
δύο Ευαγγέλια ένα του 1759 και ένα του 1799 όλα εκδόσεων Βενετίας, 
ένα ζεύγος εξαπτέρυγα του 1863, 
2 μπρούτζινα μανουάλια δώρο της μονής Βατοπεδίου στα εγκαίνια του Ναού (1904), 
δίσκοι από κασσίτερο, 
πλήθος Εικόνων - Αγιογραφιών του 1900 
και πολλά άλλα μικρότερης ιστορικής αξίας λατρευτικά αντικείμενα

Ο Αρχιμ. Ιγνάτιο Ριγανά,Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Ι.Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου παρουσιάζει το Ιερό Ναό