Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

 

📌 Κατά την άποψη μου (εκδοχή) το Λιαρίγκοβη,
ως Τοπωνύμιο/Μετόχιον στα Βυζαντινά Δίκαια του Παλαιοχωρίου και μεταγενέστερα ως Αυτόνομη Ευημερούσα Κοινότητα (από τον 15ο αιω.),
σημαίνει «Ιλαρίωνα Ζώα» ή 
«Ιλαρίωνα Τόπος Βοσκής Ζώων / Λειβάδια»,
όπου ο Ιλαρίωνας είναι ο συγγενής (Nepos, Νέπωσι ;) του Αυτοκράτορα Αλεξίου Ά του Κομνηνού, Ηγούμενος της Μονής Κωνσταμονίτου και το 1098 μ. Χ. είναι Πρώτος του Αγίου Όρους.  

Λέξεις - Κλειδιά:
Δίκαια Λειβαδίων
Τοπωνύμιο Σκλήθρα
Τοπωνύμιο Παλαιοχώρι
Οροθέτηση με Κίονα (Γραπτή πηγή- Ανασκαφικό Εύρημα)

1η ανάρτηση Λιαριγκόβη, το Μεσαιωνικό Τοπωνύμιο/Μετόχιον στα Δίκαια του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής (Μέρος 1ο) https://www.palaiochori.gr/2022/11/1.html

Συνέχεια 👇

https://www.scribd.com/document/512987433/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B2%CE%B1-%CE%BF%CE%B2%CE%BF-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1-%CE%93-%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7