Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

 

Samedi 23 mai.

Lever 6 h 1\2. Départ 7 h. En 2 h 1\2 a Ravenikia. Croupes à taillis bas ; chênes verts. Le village, dans un ravin verdoyant, compte 350 maisons *204" (maisons multicolores).

En 1 h 40 à Palaeokhori en contournant le flanc Est du Cholomon, couvert de chênes. En arrivant au village (170 maisons *205), beau bouquet de chênes autour de l'église S. Athanase. L'instituteur Vassilios fait fonction de cafedzi. Pluie torrentielle entre midi et demi et une heure, tonnerre puis pluie fine et persistante. Les journaux athéniens du 7/20 mai confirment la révolte turque en Albanie et l'arrestation d'E... Pacha.

Départ à 2 h 1\2 par des chemins détrempés. En 35 mn à Néokhori (150 maisons?). Très beaux arbres.


(*204) Ravenikia, aujourd'hui Μεγ. Παναγία, comptait du temps de Struck, p. 17, 160 maisons et 800 habitants. Avezou mentionne en marge une inscription qu'il n'y a pas vue (cf. infra, n° 73).
(*205) Struck, p. 20, comptait à Palaeokhori 120 maisons et 600 habitants ; Néokhori (cf. infra) avait alors à peine plus de 200 habitants. Avezou note ici en marge : « Par mesure administrative, le village de Larigovi s'appellera dorénavant
Άρναί. » La forme actuelle est 'Αρναία. Le site de l'antique "Αρναι de Thucydide reste à déterminer (cf. Zahrnt, p. 161-162).

Μτφ.  Κατερίνα Μήτσιου, Αρχιτέκτων, Βόλος
Σάββατο 23 Μαΐου.

Έγερση στις 6.30. αναχώρηση στις 7. Σε 2 και μισή ώρες στα Ραβενίκια. Ράχες με χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Το χωριό, μέσα σε καταπράσινη χαράδρα, αριθμεί 350 πολύχρωμα σπίτια (σημ. *204: τα Ραβενίκια, σήμερα Μεγ. Παναγία, είχαν τον καιρό του Struck, σελ.17, 160 σπίτια και 800 κατοίκους)

Σε μία ώρα και 40 λεπτά στο Παλαιοχώρι διατρέχοντας την ανατολική πλευρά του Χολομώντα, καλυμμένη με βελανιδιές. Φθάνοντας στο χωριό (170 σπίτια – σημείωση *205: ο Struck, σελ. 20, υπολόγιζε στο Παλαιοχώρι 120 σπίτια με 600 κατοίκους- το Νεοχώρι είχε τότε μόλις κάτι περισσότερο από 200 κατοίκους), όμορφο μπουκέτο από βελανιδιές γύρω από την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου. Ο δάσκαλος Βασίλης παίζει το ρόλο καφετζή. Καταρρακτώδης βροχή μεταξύ δωδεκάμισι και μία, κεραυνοί και μετά ψιλή, επίμονη διαπεραστική βροχή. Οι αθηναϊκές εφημερίδες της 7/20 Μαΐου επιβεβαιώνουν την τουρκική εξέγερση στην Αλβανία και τη σύλληψη του Ε… πασά.

Αναχώρηση στις 2:30 μέσω υγρών μονοπατιών. Σε 35 λεπτά για το Νεοχώρι (150 σπίτια;). Πολύ όμορφα δέντρα.

πηγή: Sève Michel, Feissel Denis. La Chalcidique vue par Charles Avezou (avril-mai 1914). Notes de voyages et inscriptions.. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 103, livraison 1, 1979. pp. 229-326.

https://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1979_num_103_1_1987

/*/

Charles Avezou 
γενν. Paris, 4e arrondissement (France), 16-01-1887
θάν. S
roumitsa (Bulgarie), 17-11-1915
σημ. St Étudiant à l'École française d'Athènes 
Αρχαιολόγος, μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών το 1910, σκοτώθηκε σε δράση στο Κοστουρίνο (Σερβία) τον Νοέμβριο του 1915. Πρώην μαθητής της École Normale Supérieure (τάξη 1907 l

https://www.idref.fr/165771372

 bch_0007-4217_1920_num_44_1_3059:   Η Γαλλική Σχολή των Αθηνών από το 1914 έως το 1919. Στο: Bulletin de αλληλογραφία hellénique . Τόμος 44, 1920. σσ. 3-28.
 bch_0007-4217_1915_num_39_1_3103:   Fougères Gustave. Το πένθος μας. Στο: Δελτίο Ελληνικής Αλληλογραφίας . Τόμος 39, 1915. σσ. 5-10.