Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

 

"... Νά σημειωθῆ ὃτι ἡ περίπυστος αὐτή Ἱερά Εἰκόνα εἶναι ἒργο τοῦ ἐξαιρέτου Ἁγιογράφου καί μεγάλου Ἀσκητοῦ Γεωργίου Χατζηγιώργη, ὁ ὁποῖος ζῶν μονοχίτων καί ἀνυπόδητος, ἱστόρησε τό 1864 τήν Ἁγία Εἰκόνα, κατόπιν παραγγελίας κατοίκου τῆς Κωμοπόλεως ἐπονομαζομένου Μαυρουδῆ, ὡς εὐχαριστήριο γιά θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων στό πρόσωπό του. Ἡ δέ Ἐνορία περιέβαλε τή σεπτή Εἰκόνα μέ ἐξαίρετης τέχνης “πουκάμισο”, τιμῶντας την μέ πολλά ἀναθήματα καί τάματα...
Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής
έχει την ευλογία να φιλοξενεί
4 Μοναδικές Εικόνες της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, ενδεικτικά της μεγάλης του αίγλης και του Ιστορικού του ρόλου στο πέρασμα του Χρόνου.
1️⃣ Παναγία Παλαιοχωρίου, τύπος Γοργουπηκόου της Μονής Δοχειαρίου δια χειρός Αγίου Γέροντα Χατζηγιώργη 1864.

2️⃣ Παναγία η «Χαρά των Θλιβομένων»

3️⃣ Παναγία «Ακένωτο Ποτήριο», αντίγραφο εικόνας που βρίσκεται σε μοναστήρι της πόλης Σερπούγοφ της Ρωσίας.


4️⃣ Παναγία "Ρόδον το Αμάραντον"