Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

 


Gerardi Mercatoris / Atlas / sive / Cosmographicae / Meditationes / de / Fabrica Mundi Et / Fabricati Fi-gura. / Denuo auctus / Editio Quinta / Excusum Cane Vigilanti Sumptibus et typis aeneis Henrici Hondij, Amsterodami An. D. 1623.

Συλλογή ιστορικών χαρτών David Rumsey

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~329234~90097722