Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

 Χάρτες 

Olfert Dapper 1688, 

V.M.Coronelli 1697, 

Joan Janssonius 1662, 

Laurenberg Johann 1661, 

Aegean_Sea,_Olfert_Dapper,_1688

Arcipelago,_Northern_Aegean_map_by_V.M.Coronelli,_1697


Thrace,_by_Joan_Janssonius_-_1662


Thracia_-_Laurenberg_Johann_-_1661