Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Ήδη από το 1960, η εταιρεία είχε παραχωρήσει στον Αγγλο lουλιανό Χάντερ το δικαίωμα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μαγγανίου στην Πιάβιτσα. Η μεταλλευτική δραστηριότητα του μαγγανίου εκφυλίστηκε σταδιακά και έπαψε οριστικά στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Απομεινάρια του μεταλλείου Πιάβιτσας του Χάντερ (το εργοστάσιο εμπλουτισμού και ο νεραύλακας, καθώς και οι ανοιχτές εκσκαφές εξόρυξης των μαγγανιούχων μεταλλευμάτων), βρίσκονται στην διαδρομή μεταξύ Σταγείρων και Νεοχωρίου, σε σημείο με το όνομα του ιδιοκτήτη ως τοπωνύμιο. (πηγη site Δήμου Αριστοτέλη)2 comments:

Ανώνυμος είπε...

Οι πρώτες μεταλλευτικές εργασίες στο μεταλλείο Πιάβιτσας ανάγονται στην περίοδο της αρχαιότητα ςόπως και σε όλη τη ΒΑ Χαλκιδική. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, στις θέσεις Μαύρες Πέτρες και Πιάβιτσας έγινε εκμετάλλευση οξειδίων μαγγανίου από την Societe Ottomane des Mines de Kassandra και στο διάστημα 1893-1908 εξορύχτηκαν 430.000 τόννοι μεταλλεύματος (Neubaner 1957). Πριναπότο 1930 την εξόρυξη του μαγγανιο μεταλλεύματος έκανε η εταιρεία Old Franch Company της κοινοπραξίας HPC F. CO. AE KASSANDRA MINES. Η εκμετάλλευση γινόταν επιφανειακά και υπόγεια και έφθασε στους 300.000 τόννους. Την περίοδο 1930 – 1960 δεν γινόταν καμία μεταλλευτική δραστηριότητα. Από το 1963 και αφού το Ballerry Grade (B.G.) μαγγανιο μετάλλευμα απέκτησε οικονομική αξία η HPC F. CO ενοικίασε στον J. Hunter τα δικαιώματα εξόρυξης και επεξεργασίας των Mn/ούχων μεταλλευμάτων, ο οποίος κατασκεύασε το εργοστάσιο εμπλουτισμού με υδροδυναμική κατεργασία. Από το 1963 έως 1981 η εταιρεία Hunter εξόρυξε 270.000 τόννους μεταλλεύματος από την Πιάβιτσα, από το Μπασδέκι Λάκκο, τη νθέση Βραχάκι δυτικά της Ολυμπιάδας και Κουτσουμπός βόρεια της Στρατονίκης και παρήγαγε 45.000 τόννους συμπυκνώματος 73,5% MnO2 από την κατεργασία των οποίων παρήχθησαν περίπου 200.000 τόννοι ενδιάμεσων προϊόντων που περιέχουν 25-30% MnO2.
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/813/1/%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%9D.%20%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91.pdf

Ανώνυμος είπε...

Οι πρώτες μεταλλευτικές εργασίες στο μεταλλείο Πιάβιτσας ανάγονται στην περίοδο της αρχαιότητα ςόπως και σε όλη τη ΒΑ Χαλκιδική. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, στις θέσεις Μαύρες Πέτρες και Πιάβιτσας έγινε εκμετάλλευση οξειδίων μαγγανίου από την Societe Ottomane des Mines de Kassandra και στο διάστημα 1893-1908 εξορύχτηκαν 430.000 τόννοι μεταλλεύματος (Neubaner 1957). Πριναπότο 1930 την εξόρυξη του μαγγανιο μεταλλεύματος έκανε η εταιρεία Old Franch Company της κοινοπραξίας HPC F. CO. AE KASSANDRA MINES. Η εκμετάλλευση γινόταν επιφανειακά και υπόγεια και έφθασε στους 300.000 τόννους. Την περίοδο 1930 – 1960 δεν γινόταν καμία μεταλλευτική δραστηριότητα. Από το 1963 και αφού το Ballerry Grade (B.G.) μαγγανιο μετάλλευμα απέκτησε οικονομική αξία η HPC F. CO ενοικίασε στον J. Hunter τα δικαιώματα εξόρυξης και επεξεργασίας των Mn/ούχων μεταλλευμάτων, ο οποίος κατασκεύασε το εργοστάσιο εμπλουτισμού με υδροδυναμική κατεργασία. Από το 1963 έως 1981 η εταιρεία Hunter εξόρυξε 270.000 τόννους μεταλλεύματος από την Πιάβιτσα, από το Μπασδέκι Λάκκο, τη νθέση Βραχάκι δυτικά της Ολυμπιάδας και Κουτσουμπός βόρεια της Στρατονίκης και παρήγαγε 45.000 τόννους συμπυκνώματος 73,5% MnO2 από την κατεργασία των οποίων παρήχθησαν περίπου 200.000 τόννοι ενδιάμεσων προϊόντων που περιέχουν 25-30% MnO2.
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/813/1/%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%98%CE%97%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%9D.%20%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9D%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%91.pdf