Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Κάστρο Νέπωσι ;

23 Pokrentos, a kastron in 1047, is no longer mentioned as a settlement. This is probably because Pokrentos is called Ravenikeia in later sources. Nevertheless, al-though Ravenikeia was a settlement of some importance it is never called a town.24

24 On the likely identity of Pokrentos with Ravenikeia, see Docheiariou, no. 50, and Jacques Lefort, Nicolas Oikonomidès, Denise Papachryssanthou (eds), Actes dIviron II, du milieu du XI e siècle à 1204, Paris: P. Lethielleux, 1990, p. 196. Ravenikeia was the name of an enoria in 1101 (ibid., no. 50), of a
chora before 1274 (Paul Lemerle, Gilbert Dagron, Sima Ćirković (eds),
Actes de Saint-Pant‘l‘èmôn, Paris: P. Lethielleux, 1982, no. 9], and of ankatepanikion
in 1275 (X‘ropotamou , no. 10), elements that suggest that the settlement was important. A document of 1349 (Docheiariou, no. 25) mentions the kastellion of Ravenikeia with the tower and the peasants and lands found there, all of which were donated by Stefan Dušan to Docheiariou. Although the expression  kastellion with tower usually denotes a fortified administrative centre of an estate, we cannot exclude the possibility that here it refers to the walled settlement of Ravenikeia.

Πηγή:
Οικισμός και Περιβάλλον στη Χαλκιδική, από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ., στα Ορυχεία, τις Ελιές και τα Μοναστήρια. Θέματα της Περιβαλλοντικής Ιστορίας της Χαλκιδικής, εκδ. Β. Γουναρής (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο και Φάρος, 2015), 114
Κωστής Σμύρλης

----------


Jackues Lefort
Eau Xe siècle : habitat rural, communes et domaines
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1979_act_9_1_1291

2 comments:

STOχASTIS είπε...

5. Ρεβενίκια
Το τοπωνύμιο Ρεβενίκια (σημ. Μεγάλη Παναγία) μάλλον αντιστοιχεί στο σερβοκροατικό τοπωνύμιο Revenik, το οποίο ανάγεται στο πρωτοσλαβικό επίθετο *rĭvĭnŭ που έδωσε το σερβοκροατικό επίθετο revan = «αφοσιωμένος, ένθερμος, ενθουσιώδης, δουλευταράς». Το ομόρριζο πρωτοσλαβικό επίθετο *rĭvĭnivŭ «ζηλιάρης, φθονερός» έδωσε το βουλγαρικό revniv. Ο σλοβενικός συγγενής του σρβ./κρ. revan, reven σημαίνει «φτωχός, ακτήμων» (< «που ζηλεύει/ποθεί αυτά που δεν έχει»).

https://smerdaleos.wordpress.com/2020/11/10/%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B5/comment-page-1/

STOχASTIS είπε...

4. Το χωριό «του Κοντογρίκου»
Βορείως της Ιερισσού αναφέρεται ένα χωριό «τοῦ Κοντογρίκου». Το όνομα του χωριού είναι υβριδικό επώνυμο-παρατσούκλι στην γενική (ὁ Κοντόγρικος > τοῦ Κοντογρίκου) που έχει σχηματιστεί με το ελληνικό επίθετος «κοντός» και το σλαβικό εξώνυμο grĭkŭ = «Γραικός» (= ελληνόφωνος). Με άλλα λόγια, ο «Κοντόγρικος» ήταν κάποιος κοντός ελληνόφωνος που ζούσε σε δίγλωσσο περιβάλλον, απ΄όπου απέκτησε το υβριδικό παρατσούκλι «κοντός Γρικός» (βλ. ΓΡΙΚΟΙ, ΓΡΙΚΙΣΤΙ στην πρωτοβουλγαρική επιγραφή Τσαταλάρ). Διαβάστε/ακούστε εδώ τον Franco Crevatin για το πως προκύπτουν αυτά τα παρατσούκλια.

https://smerdaleos.wordpress.com/2020/11/10/%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B5/comment-page-1/