Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Κάστρο Νέπωσι ;

23 Pokrentos, a kastron in 1047, is no longer mentioned as a settlement. This is probably because Pokrentos is called Ravenikeia in later sources. Nevertheless, al-though Ravenikeia was a settlement of some importance it is never called a town.24

24 On the likely identity of Pokrentos with Ravenikeia, see Docheiariou, no. 50, and Jacques Lefort, Nicolas Oikonomidès, Denise Papachryssanthou (eds), Actes dIviron II, du milieu du XI e siècle à 1204, Paris: P. Lethielleux, 1990, p. 196. Ravenikeia was the name of an enoria in 1101 (ibid., no. 50), of a
chora before 1274 (Paul Lemerle, Gilbert Dagron, Sima Ćirković (eds),
Actes de Saint-Pant‘l‘èmôn, Paris: P. Lethielleux, 1982, no. 9], and of ankatepanikion
in 1275 (X‘ropotamou , no. 10), elements that suggest that the settlement was important. A document of 1349 (Docheiariou, no. 25) mentions the kastellion of Ravenikeia with the tower and the peasants and lands found there, all of which were donated by Stefan Dušan to Docheiariou. Although the expression  kastellion with tower usually denotes a fortified administrative centre of an estate, we cannot exclude the possibility that here it refers to the walled settlement of Ravenikeia.

Πηγή:
Οικισμός και Περιβάλλον στη Χαλκιδική, από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ., στα Ορυχεία, τις Ελιές και τα Μοναστήρια. Θέματα της Περιβαλλοντικής Ιστορίας της Χαλκιδικής, εκδ. Β. Γουναρής (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο και Φάρος, 2015), 114
Κωστής Σμύρλης

----------


Jackues Lefort
Eau Xe siècle : habitat rural, communes et domaines
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1979_act_9_1_1291