Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019Αρχείο Μ. Δοχειαρίου Συρτάρι 1, φάκελλος 18, 2
Ο Δήμος Λυγδομμάτης (α), ο Δημήτριος του Γιαννιά (β) και ο παπα Λουκάς (γ) δωρίζουν στη μονή Δοχειαρίου τρία λιβάδια στο Παλαιοχώρι για την ψυχική τους σωτηρία. Πολλά ονόματα μαρτύρων Αρχ.: Κατά την σήμερον ημέραν, εν μηνί Ιουνίω. . .